Voorwaarden en reglement lidmaatschap

Voorwaarden en reglement lidmaatschap

  • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
  • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als je werkgever de contributie betaalt.
  • Als je van baan verandert, geef dit dan tijdig aan ons door zodat wij de gegevens actueel kunnen houden. Daarbij graag aangeven wat het nieuwe factuuradres wordt, anders zijn wij genoodzaakt de contributienota naar je privéadres te sturen.
  • Je kunt je gegevens ook zelf bijwerken via ‘Mijn Nobtra’.
Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit per e-mail via info@nobtra.nl – en vóór 1 december (één maand vóór einde kalenderjaar). Wordt een lidmaatschap later dan 1 december opgezegd, dan loopt het door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

De opzegging wordt door ons altijd per mail bevestigd en is alleen dan geldig! Mocht je binnen twee weken deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan even weten.